TỌA ĐÀM KHOA HỌC "NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP DU LỊCH HỢP TÁC ĐÀO TẠO TRONG GIAI ĐOẠN BÌNH THƯỜNG MỚI"

01
01
'70
TỌA ĐÀM KHOA HỌC “NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP DU LỊCH HỢP TÁC ĐÀO TẠO TRONG GIAI ĐOẠN BÌNH THƯỜNG MỚI”
 
1. Thời gian tổ chức: Từ 9:00 - 11:45 ngày 15/03/2022
2. Địa điểm tổ chức: Phòng Hội Thảo Cơ sở 1 – Trường ĐH Văn hóa TP.HCM 
3. Thành phần tham dự: 
- Đại diện Ban Giám hiệu trường ĐH Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh
- Các giảng viên Khoa Du lịch – trường ĐH Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh
- Các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh
- Đại diện sinh viên của các khóa ĐHDL 13, ĐHDL 14 đến tham dự
4. Nội dung chính của tọa đàm hướng đến
Việc tiếp nhận sinh viên tham gia thực tập giữa khóa, cuối khóa tại doanh nghiệp (từ tháng 2/2022- tháng 6/2022); Hướng dẫn cách thức sinh viên làm báo cáo thực tập tại doanh nghiệp để phù hợp với tình hình thực tiễn; Cách thức phối hợp, tổ chức quản lý sinh viên thực tập tại doanh nghiệp giữa giảng viên và cán bộ hướng dẫn tại doanh nghiệp.
Cách thức phối hợp với các doanh nghiệp để tổ chức các chương trình thực tế hiệu quả, đảm bảo an toàn phòng chống dịch, an toàn trong công tác tổ chức.
Việc ký kết hợp tác với các doanh nghiệp du lịch trên các lĩnh vực: (1) tham gia vào xây dựng, góp ý sửa đổi các chương trình đào tạo cho nhà trường, (2) tham gia hướng dẫn sinh viên thực tập tại các doanh nghiệp, (3) hỗ trợ cho các hoạt động học thuật, hoạt động chuyên môn của Khoa Du lịch về nhân lực, vật lực, (4) cách thức duy trì hoạt động hợp tác hiệu quả, (5) tham gia hoạt động giảng dạy tại Khoa Du lịch.
5. Chia sẻ của sinh viên sau khi dự tọa đàm
Sinh viên Nguyễn Thùy Trang: ‘Qua buổi tọa đàm, chúng em hiểu được một số vấn đề và chuẩn bị tư tưởng thật tốt trong quá trình thực tập và đi thực tế. Bản thân cảm thấy an tâm khi nghe chia sẻ trong tình hình bình thường mới xảy ra’.
Sinh viên Nguyễn Hoàng Hạ Tâm cho rằng bản thân ‘Đã hiểu được các vấn đề xoay quanh thực tập và thực tế’. 
6. Ý nghĩa thực tiễn đạt được
Từ góc độ doanh nghiệp, qua buổi tọa đàm nhà trường và sinh viên phần nào tháo gỡ những băn khoăn trong quá trình thực hiện thực tập, thực tế ở giai đoạn bình thường mới.
Sinh viên có tâm thế tốt hơn qua những chia sẻ mang tính thực tiễn của các doanh nghiệp lữ hành cũng như động thái tích cực từ phía nhà trường trong việc tổ chức các học phần thực tập, thực tế trong thời gian tới.
Qua tọa đàm, nhiều cơ hội thực tiễn mới được mở ra từ doanh nghiệp và nhà trường, giữa nhà sinh viên với doanh nghiệp. Đồng thời, quan trọng nhất là sự đồng thuận 3 bên, đặc biệt sự gắn kết và thống nhất thành một thể giữa nhà trường và người học là điều cốt lõi đã thực hiện được.
 Thực hiện: BTTKDL

 

Từ khóa: