14
Tháng 06

Tâm sự tuổi 20

Chiều hôm nay Sài Gòn lại đổ cơn mưa, những con mưa thật lạ lùng chợt đến rồi chợt đi chẳng bao giờ nói trước với ai một lời để lại[...]

18
Tháng 05

BÀI ĐẠT GIẢI NHẤT HỘI THI

NGƯỢC DÒNG THỜI GIAN
…Chia tay em nơi mái trường Võ Lai
Hàng ghế đá lạnh người cơn mưa hạ
Những kỷ niệm mội thời[...]

18
Tháng 05

VIDEO CLIP

Mạng xã hội