Khoa Du lịch (trước đây là Khoa Văn hóa Du lịch) được thành lập từ năm 1996. Hiện nay Khoa có 13 cán bộ, giảng viên cơ hữu, trong đó có 02 tiến sĩ, 01 nghiên cứu sinh, 09 thạc sĩ và 01 cử nhân (Giáo vụ). Tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học thường xuyên với Khoa còn có nhiều GS, PGS, Tiến sĩ, Thạc sĩ từ các khoa khác trong Trường và từ nhiều trường Đại học, Viện nghiên cứu và cán bộ quản lý của các doanh nghiệp du lịch hàng đầu trên địa bàn TP. HCM và một số địa phương khác.

HOẠT ĐỘNG, TIN TỨC

Chúc mừng Tân Phó Trưởng Khoa Du Lịch - Thạc sĩ Nguyễn Thị Thúy Ngân

Vào ngày 30/03/2022, Trường ĐH Văn hoá TP.HCM đã công bố quyết định bổ nhiệm Phó trưởng Khoa Du lịch - Th.S Nguyễn Thị Thuý Ngân. 

[...]
Xem tất cả tin tức

TUYỂN SINH

Khoa Du lịch - Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh - 26 năm lan tỏa tri thức

Năm 2022, Khoa Du lịch Trường Đại học Văn hóa TP.HCM có 240 chỉ tiêu cho 2 ngành đào tạo. Đối với ngành Quản [...]

Giới thiệu về ngành Du lịch tại Khoa Du lịch Trường ĐH Văn hóa TPHCM - 2022

Ngành Du lịch là ngành mới đào tạo tại Khoa Du lịch – Trường ĐH Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh từ năm 2019. Ngành du lịch là [...]