Khoa Du lịch (trước đây là Khoa Văn hóa Du lịch) được thành lập từ năm 1996. Hiện nay Khoa có 13 cán bộ, giảng viên cơ hữu, trong đó có 02 tiến sĩ, 01 nghiên cứu sinh, 09 thạc sĩ và 01 cử nhân (Giáo vụ). Tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học thường xuyên với Khoa còn có nhiều GS, PGS, Tiến sĩ, Thạc sĩ từ các khoa khác trong Trường và từ nhiều trường Đại học, Viện nghiên cứu và cán bộ quản lý của các doanh nghiệp du lịch hàng đầu trên địa bàn TP. HCM và một số địa phương khác.

TUYỂN SINH

Khoa Du lịch - Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh - 27 năm lan tỏa tri thức

Năm 2023, Khoa Du lịch Trường Đại học Văn hóa TP.HCM có 2 ngành đào tạo là ngành Quản trị dịch vụ du lịch [...]

Giới thiệu về ngành Du lịch tại Khoa Du lịch Trường ĐH Văn hóa TPHCM - 2023

Ngành Du lịch là ngành mới đào tạo tại Khoa Du lịch – Trường ĐH Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh từ năm 2019. Ngành du lịch là [...]