Khoa Du lịch nhận bằng khen tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2022

01
01
'70

Sáng ngày 18 tháng 05 năm 2022, Trường ĐHVH.TPHCM đã tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam năm 2022 như:

1. Trao đổi về vấn đề công bố bài báo trên tạp chí chuyên ngành quốc tế do TS. Lê Văn Út, trưởng phòng Quản lý phát triển khoa học công nghệ, Trường ĐH Tôn Đức Thắng báo cáo và trao đổi.

2. Báo cáo hoạt động nghiên cứu khoa học trường ĐHVH TPHCM năm 2021-2022

3. Khen thưởng viên chức có thành tích về nghiên cứu khoa học năm 2021-2022.

Trong đó, Khoa Du lịch đã vinh dự nhận được bằng khen tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2022. Đây là động lực to lớn để BCN và giảng viên, sinh viên khoa Du lịch tích cực tham gia nghiên cứu khoa học cũng như thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của đơn vị ngày càng phát triển cao hơn.

Thực hiện: BTTKDL

Từ khóa: