06
Tháng 03

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI “NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA DU LỊCH LẦN 1 NĂM 2019”

  1. Mục đích hội thi:

          - Tạo môi trường nghiên cứu, trao đổi kiến thức, kinh[...]

06
Tháng 08

Thư ngỏ gửi Tân sinh viên nhập học

Chào các bạn thí sinh đã trúng tuyển vào khoa Du lịch

  Trường Đại học Văn[...]