Khoa Du lịch họp hội đồng thẩm định đề xuất cải tiến chương trình đào tạo trình độ đại học các ngành Du lịch

01
01
'70

Vào lúc 8:30 sáng ngày 04 tháng 3 năm 2020, tại văn phòng Khoa Du lịch (Cơ sở 2, Trường ĐHVH Tp. HCM), Hội đồng thẩm định Khoa Du lịch đã họp để đề xuất cải tiến chương trình đào tạo trình độ Đại học các ngành Du lịch (Theo quyết định số 66/QĐ-ĐHVH HCM, ngày 29 tháng 2 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường ĐHVH Tp. HCM) với 05 thành viên:

- TS. Mai Hà Phương, Trưởng khoa Du lịch - Chủ tịch Hội đồng;

- PGS.TS. Nguyễn Công Hoan, Trưởng Bộ môn Lữ hành, Trường Đại học Tài chính – Marketing, phản biện 1;

- TS. Thân Trọng Thụy, Tổng giám đốc Công ty Du lịch Đất Nước Việt - Phản biện 2;

- Ths. Chu Khánh Linh, Phó trưởng khoa Du lịch -  Thư ký;

- Ths. Lê Hồ Quốc Khánh, Giảng viên khoa Du lịch - Ủy viên

Tại buổi họp, TS. Mai Hà Phương – Chủ tịch hội đồng đã trình bày khái quát tình hình rà soát cải tiến Chương trình đào tạo của các ngành/chuyên ngành Du lịch theo tinh thần của Thông tư số 12/2017/TT-BGDÐT và chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường.

Hội đồng đã tiến hành rà soát để đề xuất chỉnh sửa tập trung vào các vấn đề sau:

- Rà soát quy đổi giờ thực hành (theo tiết chuẩn) thành số giờ phải thực hiện trên lớp của Chương trình đào tạo Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) và Chương trình đào tạo Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (áp dụng cho khóa tuyển sinh 2017-2018). Hai Chương trình đào tạo này không được tiếp tục đào tạo từ khóa tuyển sinh 2018-2019 trở đi.

- Rà soát chuẩn đầu ra của CTĐT ngành QTDVDL-LH (áp dụng từ khóa tuyển sinh 2018-2019) và ngành Du lịch (áp dụng từ khóa tuyển sinh 2019-2020) và chuẩn đầu ra của từng học phần trong tham chiếu với chuẩn đầu ra của các CTĐT đó.

- Rà soát đánh giá các mức đạt được trong các ma trận của các học phần.

- Xem xét lại thực tế về tỉ lệ giờ thực hành các loại so với tổng số giờ lý thuyết trong các Chương trình đào tạo định hướng ứng dụng. Từ đó đề xuất quy đổi số giờ thực hành (theo tiết chuẩn) thành số giờ phải thực hiện trên lớp để tính tổng số giờ thực hiện của mỗi học phần cho hợp lý và đảm bảo hiệu quả trong quá trình thực hiện, tránh hình thức.

Sau khi lắng nghe những ý kiến đóng góp từ 2 phản biện và các thành viên, Hội đồng thẩm định cải tiến Chương trình đào tạo nhất trí đã với những đề xuất cải tiến CTĐT và các bảng tổng hợp dự kiến quy đổi giờ thực hành theo tiết chuẩn ra giờ thực hành phải thực hiện đối với các Chương trình đào tạo: Việt Nam học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (mã số: 52340103), Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (2 chuyên ngành, mã số: 7810103) và ngành Du lịch (mã số: 7810101) của Khoa Du lịch. Các giờ đã quy đổi sẽ được sửa tương ứng trong từng đề cương học phần của mỗi Chương trình đào tạo.

Hội động thẩm định đề nghị Khoa Du lịch rà soát chỉnh sửa hợp lý theo các góp ý thêm của 2 phản biện để hoàn thiện các Chương trình đào tạo và đề nghị Phòng Đào tạo và QLKH, HTQT xem xét, trình Hiệu trưởng phê duyệt các Chương trình đào tạo đã chỉnh sửa để thực hiện.

Hoạt động thẩm định, đề xuất cải tiến chương trình đào tạo của Khoa Du lịch nhằm phát triển Chương trình đào tạo các Ngành du lịch tại Khoa, đáp ứng nhu cầu xã hội và thị trường lao động, nâng cao chất lượng đào tạo trong bối cảnh hội nhập và tự chủ, đáp ứng theo tinh thần của Thông tư số 12/2017/TT-BGDÐT.

Hình ảnh buổi họp của Hội đồng thẩm định Khoa Du lịch

                                                              Tin bài: Ban truyền thông Khoa Du lịch

 

Từ khóa: