Tuyển sinh ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại Khoa Du lịch Trường Đại học Văn hóa TP.HCM - 2023

01
01
'70

Thế mạnh của người học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành khi ra trường là khả năng tác nghiệp cụ thể các hoạt động nghề nghiệp thuộc lĩnh vực lữ hành (hướng dẫn du lịch, quản trị sự kiện, quản trị nhân lực du lịch, quản trị kinh doanh, điều hành du lịch,..).

 
Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đòi hỏi sự năng động và năng lực thực hành nghề, bao gồm: quá trình quản lý và điều hành du lịch, phân công công việc cho các hướng dẫn viên du lịch, phối hợp với các bộ phận, cơ quan chức năng giải quyết phát sinh, thiết kế các chương trình du lịch, bán và tổ chức kinh doanh dịch vụ lữ hành.
Thế mạnh của người học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành khi ra trường là khả năng tác nghiệp cụ thể các hoạt động nghề nghiệp thuộc lĩnh vực lữ hành (hướng dẫn du lịch, quản trị sự kiện, quản trị nhân lực du lịch, quản trị kinh doanh, điều hành du lịch,..).
Mục tiêu đào tạo
Đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, chuyên ngành Quản trị lữ hành và chuyên ngành Hướng dẫn du lịch, có những kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp thuộc lĩnh vực du lịch nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động:
Kiến thức tổng quát về kinh tế, văn hóa, xã hội liên quan đến dịch vụ du lịch, lữ hành và kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Quản trị lữ hành (CN1) và Hướng dẫn du lịch (CN2).
Thành thạo kỹ năng thực hành nghề nghiệp, ứng xử và giải quyết tốt các vấn đề thuộc lĩnh vực Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành nội địa và quốc tế; có năng lực nghiên cứu khoa học du lịch để áp dụng vào thực tiễn; có năng lực tư duy phản biện tốt và kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả.
Phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ các quy định của pháp luật, hòa đồng với tập thể.
✨ Cơ hội nghề nghiệp
- Sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị dịch vụ và lữ hành, người học người học có thể đảm nhiệm các công việc cụ thể như:
Hướng dẫn viên du lịch, thiết kế tour, tổ chức sự kiện, hội nghị;
Chuyên viên kinh doanh, phát triển các dịch vụ du lịch, khách sạn;
Giám đốc điều hành, tổ trưởng bộ phận, quản lý bộ phận lập kế hoạch, điều phối nhân sự;
Giảng dạy về Quản trị khách sạn, du lịch.
- Người học có thể làm việc và nắm bắt cơ hội thăng tiến tại:
Các doanh nghiệp, công ty du lịch, lữ hành trên cả nước;
Các khu du lịch, nghỉ dưỡng; Khu vui chơi, giải trí;
Các công ty tổ chức sự kiện, truyền thông về du lịch;
Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề có đào tạo Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;
Bộ phận du lịch ở các sở, ban, ngành.
Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu các chuyên ngành khác về lĩnh vực du lịch; Học cao hơn tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước để nhận các học vị như thạc sĩ, tiến sĩ ngành Quản trị dịch vụ du lịch - lữ hành, Du lịch học, Kinh tế, Quản trị kinh doanh và một số ngành gần khác.
-----
 
Từ khóa: