Khoa Du lịch Tuyển sinh năm học 2019 - Ngành Du lịch và Ngành Quản trị Dịch vụ du lịch & Lữ hành

01
01
'70

Trong những năm gần đây, đào tạo theo nhu cầu xã hội là xu hướng tất yếu và là một chủ trương được Bộ GD&ĐT đặc biệt chú ý. Đào tạo đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu xã hội là mục tiêu hàng đầu của Khoa Du lịch – Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh, nhằm thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành du lịch trong quá trình hội nhập hiện nay.

Khoa Du lịch, Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh được thành lập từ năm 1996, trải qua 23 năm hình thành và phát triển, hoạt động đào tạo của Khoa ngày càng nâng cao về chất lượng, mở rộng về quy mô và được xã hội đánh giá cao.

Từ năm 2018 đến nay, Khoa Du lịch đã thực hiện đào tạo 2 ngành Du lịch và Quản trị DVDL&LH.  Với tầm nhìn: “Xây dựng Khoa Du lịch thành địa chỉ đào tạo, nghiên cứu và đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao”, Khoa Du lịch luôn tạo ra không gian học lý thuyết gắn với trải nghiệm thực tế, đẩy mạnh đào tạo ứng dụng thực hành, nâng cao khả năng vận dụng thực tiễn cho người học để tạo sự khác biệt.

Từ khóa:

VIDEO CLIP

Mạng xã hội