Chúc mừng Tân Phó Trưởng Khoa Du Lịch - Thạc sĩ Nguyễn Thị Thúy Ngân

01
01
'70

Vào ngày 30/03/2022, Trường ĐH Văn hoá TP.HCM đã công bố quyết định bổ nhiệm Phó trưởng Khoa Du lịch - Th.S Nguyễn Thị Thuý Ngân. 

 
Chúc mừng Th.s Nguyễn Thị Thuý Ngân đã bước sang một giai đoạn mới của sự nghiệp. Đây là thành quả xứng đáng với năng lực chuyên môn và sự cống hiến hết mình của cô dành cho nghề giáo và Khoa Du lịch VHS.
Th.S Nguyễn Thị Thuý Ngân là giảng viên nhiều năm đồng hành và gắn bó với Khoa Du lịch, với nhiều kinh nghiệm, sự nhiệt tình, năng động với nghề. Đồng thời, hiện Th.S Nguyễn Thị Thuý Ngân là một nghiên cứu sinh sắp hoàn thành luận án Tiến sĩ, với những đóng góp nhất định trong hoạt động NCKH, nhiều công trình nghiên cứu có ý nghĩa và giá trị trong lĩnh vực du lịch. Hi vọng với sự đồng hành của Th.s Nguyễn Thị Thuý Ngân trong vai trò mới sẽ đưa Khoa Du lịch phát triển ở một tầm cao mới!!
Tập thể BCN Khoa, giảng viên và sinh viên Khoa Du lịch xin chúc mừng tân Phó trưởng Khoa Du lịch Th.S Nguyễn Thị Thuý Ngân. 
 
BTTKDL
Từ khóa: